[สำคัญ] การแนะนำของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ| [สำคัญ] ความต้องการกับมาตรการและลูกค้าของความโล่งอกปลอดภัยพร้อมกับการเริ่มต้นกิจการ

[สำคัญ] เรื่องแจ้งของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

  • LINE

ขอบคุณที่ชื่นชอบพาร์โก้ชิบุยะเสมอ ในทุกอาคารชิบุยะ PARCO เปลี่ยนแปลงเวลาทำการดังต่อไปนี้
ถึงทำให้ลูกค้าความไม่สะดวก แต่กรุณาช่วยเข้าใจ


... วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลาหนึ่ง
≪product sales >> 11 นาฬิกา 0 นาที - 21 นาฬิกา 0 นาที 
≪การรับประทานและดื่ม >> 11 นาฬิกา 30 นาที - 22 นาฬิกา 0 นาที ※หลากหลายไปตามร้านค้า
※อาจจะแตกต่างกับการปิดชั่วคราวหรือเวลาทำการตามที่ระบุด้านบนเกี่ยวกับร้านค้าส่วนหนึ่ง


< ร้านค้าการปิดชั่วคราว > ※อัพเดทตลอดเวลา

■B1F Campy!bar

 

< ร้านค้า product sales ที่แตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ > ※อัพเดทตลอดเวลา
■B1F union record SHIBUYA ( 12 นาฬิกา 0 นาที - 21 นาฬิกา 0 นาที ※ Sundays and holidays ถึง 20 นาฬิกา 0 นาที)
■B1F HIPSHOP ( 12 นาฬิกา 0 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที)
■B1F    Condomania ( 12 นาฬิกา 0 นาที - 20 นาฬิกา 0 นาที)

■THE LITTLE BAR OF FLOWERS 1F (เวลาทำการ: 14 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาทีวันจันทร์วันหยุดประจำ)
■4F     chompoo ( 11 นาฬิกา 30 นาที - 21 นาฬิกา 0 นาทีวันจันทร์: 11 นาฬิกา 30 นาที - 15 นาฬิกา 0 นาที)
■5F     STARBUCKS COFFEE ( 9 นาฬิกา 0 นาที - 22 นาฬิกา 0 นาที)

< ร้านค้าการรับประทานและดื่มของ B1 7F >
ช่วยยืนยันว่า นี่


※จากนี้ไปอาจจะเปลี่ยนเพราะความปรารถนาจากสถานการณ์ของการติดต่อแพร่กระจายทรงกลดไวรัสรุ่นใหม่และการจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและระยะเวลาที่เป็นเป้าหมายการปิดชั่วคราวเวลาทำการ
※จากนี้ไปเกี่ยวกับวิธีการขาย อาจจะเปลี่ยนแปลงด้วย ในโอกาสนี้แนะนำจากโฮมเพจนี้ ต้องการการยืนยัน
ขอของของความเข้าใจความร่วมมือของลูกค้า

ความต้องการกับมาตรการและลูกค้าของความโล่งอกปลอดภัยพร้อมกับการเริ่มต้นกิจการ 

  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
เป็น - 21 นาฬิกา 0 นาทีระหว่างโทะเมะน - 11 นาฬิกา 0 นาทีวันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน ※10 นาฬิกา 0 นาที - 21 นาฬิกา 0 นาทีโดยทั่วไป
การรับประทานและดื่ม
เป็น - 22 นาฬิกา 0 นาทีระหว่างโทะเมะน - 11 นาฬิกา 30 นาทีวันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน ※11 นาฬิกา 0 นาที - 23 นาฬิกา 30 นาทีโดยทั่วไป

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ