เปิด แล้วเกี่ยวกับร้านค้าของ 6F CYBERSPACE SHIBUYA ความแออัดถูกคาดการณ์ช่วงหนึ่ง เกี่ยวกับวิธีการเข้าร้านของแต่ละร้านค้าสถานการณ์ความแออัดข้อมูลสินค้าการออกวางตลาด ช่วยยืนยันโฮมเพจทางการของแต่ละร้านค้าและ SNS ทางการ

Regarding the shops at CYBERSPACE SHIBUYA ( 6F ) we are anticipating a high degree of crowding for some time after opening.For ข่าวสาร on how to enter each shop, as well as the crowding status, and product sale ข่าวสาร of each shop, please refer to their respective websites or official social media channels.

เทะนโฮะ *โอะโระคุ* CYBERSPACE SHIBUYA คะอิมะคุโกยุคะโนะ*เดะเกะนจินชิโอะ*ซะอิมะโทะเจียวเคียว คะคุเทะนโฮะมะโทะนิวเจียวโฮะชิคิจินชิโอะ*ซะอิเจียวเคียวเชียวฮิน**โทะเจียวโฮะเซะอิชิคะคุเทะนโฮะมะโทะคะนโฮะโมะ*อะรุคะนโฮะเชียะกุนนะน* (เรื่องการเข้าสังคมนุ่ม) การยืนยัน