หลังวันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม เป็นเรื่องแจ้งของการย่นให้สั้นเวลาทำการ

  • ชานชลา
  • ฉบับพิเศษ
  • ช่องว่างสนิทความรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ที่นั้นจริงๆ ของแรง ชีวิตใหม่ PARCO THEATER

ช่องว่างสนิทความรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ที่นั้นจริงๆ ของแรง ชีวิตใหม่ PARCO THEATER

  • LINE
ช่องว่างสนิทความรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่ที่นั้นจริงๆ ของแรง ชีวิตใหม่ PARCO THEATER

หัวข้อกุญแจ FASHION/ART/ENTERTAINMENT/FOOD/TECHNOLOGY 5 อันของชีวิตใหม่ PARCO ชิบุยะ กลายเป็นแก่นของสิ่งหนึ่งของข้างใน " ENTERTAINMENT" นั้นเป็น " PARCO THEATER" โรงละครนี้ที่เกิดขึ้นด้วยชื่อของ "โรงละครเซบุ" เวลาเดียวกับการเปิดกิจการของ PARCO ชิบุยะปีพ.ศ. 2516 ทำการมีวิวัฒนาการแบบไหนสำเร็จหรือ ส่งให้ด้วยกันกับสภาพของการแถลงข่าวโรงละครการประกาศให้รู้ทั่วกัน & การเปิดซีรี่ย์ที่ทุกท่านที่หรูหราโอ่อ่าทำหน้าให้เข้ากัน

Photo
Sachiko Saito
Text
Kyoko Oya
Edit
RIDE MEDIA & DESIGN inc.

 

"โรงละครมูลค่าที่เพิ่มขึ้น" ที่รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับเวทีจากที่นั่งไหนด้วย

PARCO THEATER ที่เกิดขึ้นปีพ.ศ. 2516 เป็นผู้บุกเบิกของการแสดงการผลิตรายการ เวทีที่แบบเผชิญหน้ากัน และเจ้าหน้าที่โรงละครและผู้สร้างประดิษฐ์มาขึ้นไปถึงผลงานประมาณ 1200 ด้วย โดยไม่กำหนดให้ผู้ควบคุมดูแลศิลปะ

และ PARCO THEATER ที่เกิดชีวิตใหม่ใหม่วิวัฒนาการที่โรงละครที่อุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องการสร้างสรรค์ ขณะสืบทอด genealogy ในอดีตมากกว่าเดิม เวทีสามารถการกำกับที่ที่เต็มไปด้วยพลังเพราะความลึกและ studding ได้ ที่นั่งของผู้ชม 636 ที่

สมาชิกที่หรูหราโอ่อ่าที่ปรากฏบนซีรี่ย์การเปิดชุมนุม

ชีวิตใหม่ PARCO THEATER ที่เปิดอย่างโจ่งแจ้งวันศุกร์ที่ 24 เดือนมกราคม เริ่มหลังการแสดงการเปิดโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ของโปรแกรม 2 ของบทเพลงตั้งแต่สมัย PARCO THEATER เก่าเป็น "ซีรี่ย์ PARCO THEATER การเปิด"

ในซีรี่ย์การเปิด แขวนสูงกว่า 1 ปีเริ่มขึ้นด้วย " Pissarro" ของคุณเคะน วะทะนะเบะตัวเอกที่เริ่มวันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม และอกแสดงผลงานทั้งหมด 14 การแถลงข่าวที่ตนเองรับคุณทะคะชิ ฟุจิอิที่ยืนเวทีของซีรี่ย์การเปิดเข้าเป็นพิธีกรด้วย และถูกทำ ผู้สร้างและนักแสดงชาย 21 คนเป็น going on the platform จากผลงาน 14

อะบุเชียวจินการถ่ายภาพ /

เป็นดาวมังกรทะคะชิ ฟุจิอิ / เคะน วะทะนะเบะ / มิยะซะวะ gadoid / ชินทะโระ โมะริ / อะคิระ อิชิดะ / โคะคิ มิทะนิ / คิชิเดะนอิชิโฮะ / โยะ โอะอิซุมิ / โคะจิ ยะมะโมะโทะ / อิคุเอะ อากาศเย็น / นะกะทะ (จากด้านซ้าย lower berth อย่างเป็นลำดับ)
เป็นมหาวิทยาลัยซะโทะรุ มะเอะคะวะคะนคุโระ คุโดะ / มะซะฮิโคะ คะวะฮะระ / คะสึฮิซะ นะมะเซะ / นะรุชิ อิเคะดะ / อะระทะ ฟุรุทะ / คุนิโอะ / ซุกิฮะระ /G2 / เอะนโนะซุเคะ อิชิคะวะ / ยุคิ อะมะมิ (จากด้านซ้าย upper section อย่างเป็นลำดับ)

ถึง "การแสดงตำนานเกินจริง แต่ทุกท่านที่ที่หรูหราโอ่อ่า ในคุณเคะน วะทะนะเบะที่บอกตอนแรกที่เรียก พอ "ชีวิตใหม่ PARCO THEATER เริ่มขึ้นอย่างนี้" ว่าอยากทำ" ในรายชื่อลำดับต้นแสดงความกระตือรือร้นที่ซีรี่ย์การเปิด

กว่า " Pissarro" ที่ประดับการแสดงรอบปฐมทัศน์ของซีรี่ย์การเปิด gadoid เคะน วะทะนะเบะ / มิยะซะวะ โคะคิ มิทะนิที่จัดการกับผลงาน 3 ที่ต่อเนื่องกัน 3 เดือนถึงช่วง - เดือนสิงหาคมเดือนมิถุนายน โยะ โอะอิซุมิที่ปรากฏขึ้นที่ "แผ่นดิน" ของการกำกับโคะคิ มิทะนิ โครงการ " Three Musketeers อะไหล่ที่ผลิตตามมาตรฐาน ของหนู" ที่แข็งแกร่งที่สุดของโรงละคร animal trail ตรง! ". Three Musketeers (คะสึฮิซะ นะมะเซะนะรุชิ อิเคะดะอะระทะ ฟุรุทะ) ของคะนคุโระ คุโดะ (บทภาพยนตร์) / มะซะฮิโคะ คะวะฮะระ (การกำกับ) หนู /
 

ที่ 1 การเปิดซีรี่ย์! " Pissarro" บทละคร

" Pissarro" ที่คุณสึโทะมุ ยะมะซะคิถูกตัวเอกอกแสดงที่ PARCO THEATER เก่าของที่สร้างที่ 1 ของซีรี่ย์การเปิดหลังการแสดงการเปิดโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ปีพ.ศ. 2528 ทำหน้าที่เป็นตัวเอกใหม่เป็นเคะน วะทะนะเบะที่เชื่อมชื่อถึงชิ้นหล่อตอนที่การแสดงบนเวทีของปีพ.ศ. 2528 ด้วย

เพื่อนายพลของสเปน Pissarro ของการร่ำรวยอย่างรวดเร็วจัดกษัตริย์ของจักวรรดิอินคาในการผลิตนี้ด้วยกันกับทหาร 167 คน และจับ ถึงเป็นเรื่องที่ทำการมีชั้ยชนะเหนือจักวรรดิอินคา ที่ว่าทำแล้วกับคนที่เป็นศูนย์กลาง แต่เคะน วะทะนะเบะในตอนนั้นปีพ.ศ. 2528 แสดง Atahualpa ที่เป็นกษัตริย์ของอินคาอย่างทุ่มเท ถึง Atahualpa นั้น ดาวรุ่งดวงใหม่เป่า gadoid มิยะซะวะถูกเลือกสรรเป็นความลึกซี้งละเอียดอ่อนและกล้าหาญครั้งนี้
ว่า ถ้าเคะน วะทะนะเบะบอกกับ "โรงละครที่ PARCO THEATER เป็นยุคสมัยในชีวิตนักแสดงชายฉัน" ถึง "มีความกดดัน แต่อยากท้าทายด้วยการใช้ตัวปะทะคู่ต่อสู้ ขณะเพลิดเพลินกับนั่น" gadoid มิยะซะวะ และผลงานชิ้นเอกที่ถูกตั้งชื่อว่า "เวทีที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน" โดยชิ้นหล่อที่หรูหราโอ่อ่าที่ทำให้รักแร้แข็งฟื้นคืน

" Pissarro"

การผลิต
Peter Shaffer
การแปล
จิวโซะ อิทะมิ
การกำกับ
ทะเคะโทะความตั้งใจ
/การปรากฏตัว
เคะน วะทะนะเบะ
นักแหล่งฮิเดะโอะ มิยะซะวะ gadoid / คุริฮะระ / / มะซะโทะ วะดะมะซะฮิโระ นกกระเรียนซะซุเคะ / ยะซุยุคิ ชิวโทะ / โคะยะนะกิเพื่อน / ชิวนซุเคะ ทะนะคะ / คิคุอิเคะคิน* / อะซะโนะโยะชิอะคิ / คะเมะดะ / โยะชิโนะบุ คะนะอิ / Shimousa เรียวซุเคะ Tarou / ริว ทะเคะกุชิน้ำชา / มะสึอิเชียวคิ / อุซุดะอิระฮิโระคิ / นะคะนิชิเชียวทะ / ฮิโระชิมะแสง / ฮะโทะริทะคะฮิโคะ / คะโทะเรียวซุเคะ / ฮะกิวะระนกกระเรียน / นะนะ คะซุฮิโทะ / กษัตริย์ข้างล่างทะคะชิ / ซะโทะรุ มะเอะดะ / ซะโทะ Malin / ซุซุคิเซะอิจิ / ทะคะระคะวะ*เชียว / โทะยะมะฮะสึโนะริ ฮะเซะกะวะ / อย่างยิ่ง
กำหนดการการแสดง
วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2563 - วันจันทร์ที่ 20 เดือนเมษายน
※เรื่องแจ้ง (ออกวางบนวันที่ 12 เดือนมีนาคม) ของ " Pissarro" PARCO THEATER การเปิดซีรี่ย์ที่ 1 การเลื่อนกำหนดในวันแรกและการหยุดส่วนหนึ่ง
ราคาตั๋ว
¥13,000 (กำหนดทุกที่นั่งรวมภาษี)

 

ใจความสำคัญการแสดง
https://stage.parco.jp/program/pizarro/

ชนิดในอนาคตที่เหมาะ ถ้าแกะสลักด้วยประวัติศาสตร์ใหม่ของ PARCO THEATER ที่นักแสดงชายและผู้กำกับในฐานะที่เป็นตัวแทนญี่ปุ่นส่งให้

ซีรี่ย์การเปิดที่ดำเนินต่อไปเริ่มขึ้นด้วย " Pissarro" คนที่ 1 ถึงเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2564 ความสัมพันธ์ผู้กำกับโคะคิ มิทะนิที่ลึกกับโรงละครท้าทาย "การแสดงมิสึซะคุสินค้า 3 เดือน" เหนือสิ่งอื่นใดถึงช่วงเดือนสิงหาคมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 ตั้งแต่ยุคสมัยของ PARCO THEATER เก่า
ถึงเป็นกำหนดการที่ซ้อนกับโอลิมปิกโตเกียวซึ่งกำลังจะมาถึง แต่รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือของคุณ PARCO ที่พึ่งพาด้วยการแสดงบนเวทีในช่วงเวลาอย่างนั้น ขณะให้ "เชิญกีฬามาหาที่ไม่สนใจได้ และ " (การหัวเราะ) และ "เซะสึ มิทะนิ" ระเบิด แอบมองความตั้งใจ ว่าอยากตอบสนองหนี้บุญคุณ
นอกจากนั้นผลงานทั้งหมด 14 ที่ละครตลกความรู้สึกเห็นใจผู้อื่นของตัวเอกคุระโนะซุเคะ ซะซะคิที่กลายเป็นที่ 2 การเปิดซีรี่ย์ร่ำรวยในความหลากหลายโดยผู้สร้างความหรูหราเช่น "การใช้ชีวิตของโชคดี Sadogashima อื่นๆ" ถูกอกแสดง

"การใช้ชีวิต ของโชคดี Sadogashima อื่นๆ" ที่คุระโนะซุเคะ ซะซะคิแสดงนำ (จากด้านซ้ายอย่างเป็นลำดับ) โคะคิ มิทะนิการผลิต "แผ่นดิน" การกำกับ "นักแสดงหญิง PARCO MUSIC STAGE ของโคะคิ มิทะนิ"

"การใช้ชีวิตของโชคดี Sadogashima อื่นๆ"

ต้นฉบับ
จาก "เมือง ซะคุโนะซุเคะ โอะดะ พวกเรา"
บทภาพยนตร์
rhetorical flourish ริวจิ ชิอินะ: ฮิซะยะ โมะริชิเกะ
การกำกับ
ชินทะโระ โมะริ
/การปรากฏตัว
ขุดคุระโนะซุเคะ ซะซะคิ / อะคิระ อิชิดะ ( NON STYLE ) เรียวโคะ / คะซุโฮะ โซะ / มิสึคิ ทะนิมุระ / เระอิโคะ มะสึนะกะ / ฟุจิโนะโยะซุเคะ / โอะชิ (ดะอิโนะจิ) มะคิ / ฮิโระนะคะชินิชิ / ฟุคุโมะโทะชิวซะคุ / คะมิคะวะฮิคะริ / ผลต้นโอ๊ก / ยะซุชิ คะเกะยะมะ / คิโยะเซะ / / มะนะบุ ทะคะโมะโทะ / สึจิโมะโทะ Mizuki / เชียวเคียวเรียว* / นะสึมิ, ฮะชิโมะโทะ / คนกลางเรียวมะ / ฮะระคุชิ*คิ / ยุคะริ ฮะยะโนะ / โซะมะสึโมะโมะโคะ / เฮะอิทะคุ* มะเอะดะ Sumiko / โยะโคะอะมะโคะเอ / ที่ 1 ฟุบิโทะ ยะมะโนะ / คะสึอะคิ ทะคะฮะชิ /
กำหนดการการแสดง
วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนมิถุนายน
ราคาตั๋ว
¥10,000 (กำหนดทุกที่นั่งรวมภาษี)
ใจความสำคัญการแสดง
https://stage.parco.jp/program/sadojimatakichi/

"แผ่นดิน"

การผลิตการกำกับ
โคะคิ มิทะนิ
/การปรากฏตัว
ดาวมังกรโยะ โอะอิซุมิ / โคะจิ ยะมะโมะโทะ / ฮิเดะโอะ อากาศเย็น / คุริฮะระยุทะ / ฟุจิอิ**เดะนริวชิน / โอะซะวะคะซุนะกะ สึจิ / มะริเอะ / คะซุยุคิ อะอิจิมะ / คะซุยุคิ อะซะโนะ /
กำหนดการการแสดง
วันเสาร์ที่ 20 เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2563 - วันเสาร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม
ราคาตั๋ว
¥12,000 (กำหนดทุกที่นั่งรวมภาษี)
ใจความสำคัญการแสดง
https://stage.parco.jp/program/daichi/

"นักแสดงหญิงของโคะคิ มิทะนิ"

บทภาพยนตร์ถ้อยคำ ・ โครงสร้าง
การกำกับ
โคะคิ มิทะนิ
/การปรากฏตัว
ถุงมือจิเอ คะบิระ / Silvia
กำหนดการการแสดง
วันพฤหัสที่ 16 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2563 - วันศุกร์ที่ 7 เดือนสิงหาคม
ราคาตั๋ว
¥7,000 (กำหนดทุกที่นั่งรวมภาษี)
ใจความสำคัญการแสดง
https://stage.parco.jp/program/showgirl2020/

ตอนมิทะนิละครบุนระคุ "นั่น black heart มารยาท"

การผลิตการกำกับ
โคะคิ มิทะนิ
การประพันธ์เพลง
สึรุ*เซะอิคะอิ
/การปรากฏตัว
สายพวกลูกบอลชิโทะเซะดะยุ ทะเคะโมะโทะ / โฮะทะเคะเรียวเซะอิทะฟุ / โฮะทะเคะ*ทะฟุ / โฮะทะเคะ*ทะฟุ / สึรุ*เซะอิคะอิ / สึรุ*เซะอิชิโระ / สึรุ*เซะอิเจียว / สึรุ*เซะอิโคะ / คิชิเดะนอิชิโฮะ / โยะชิดะลูกบอล Kei / คิริทะเคะโมะนชิน / คิริทะเคะโมะนชิว / โยะชิดะลูกบอล / ต้นพอโลเนียต้นไผ่ลวดลายโชคดี / ทะมะเชียว โยะชิดะ / คิชิเดะนเกียวคุโฮะมะเระ / คิชิเดะน*ทะโระ / คิชิเดะนเกียวคุฮิโคะ / คิริทะเคะคะนคะอิ / โยะชิดะ / / คิชิเดะน*โคะเระ / คิชิเดะน**
เพลงในละครโนหรือคาบูกิ
ท่ามกลางบริษัททะเมะโซะ โมะชิซุคิ
กำหนดการการแสดง
วันพฤหัสที่ 13 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2563 - วันพฤหัสที่ 20 เดือนสิงหาคม
ราคาตั๋ว
¥8,500 (กำหนดทุกที่นั่งรวมภาษี)
ใจความสำคัญการแสดง
https://stage.parco.jp/program/sorenari2020/

การผลิตอิคุเอะ นะกะทะการกำกับทะมิยะ คุริยะมะโมะคะ ข้างบนชิระอิชิอื่น /การปรากฏตัว
" Guernica" (เดือนกันยายนปีพ.ศ. 2563 )

โครงการ Three Musketeers ของหนูการผลิตคะนคุโระ คุโดะการกำกับมะซะฮิโคะ คะวะฮะระ
เส้นตรง animal trail ! " (เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2563 )

ผลงานชิ้นเอกซะโทะรุ มะเอะคะวะการกำกับ
"ยังไม่ได้กำหนดชื่อเรื่อง" (เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2563 )

การผลิต Fine สกรู [email protected] บทภาพยนตร์หุบเขาเคะนิชิคิวโฮะนอะโมะนเอะนเดะ
"ขนมโดนัทช็อกโกแลต" (เดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2563 )

/การปรากฏตัวชิโนะซุเคะ ทะเทะคะวะ
"โฮะ in PARCO 2021 ทำตัวสบายๆ ของจุดมุ่งหมาย" (เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2564 )

การผลิต A.R gurney เหตุผลโยะจิ อะโอะอิชิวนทะโระ ฟุจิทะการกำกับ
"จดหมายระบุ" (เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2564 )

การกำกับคุนิโอะ ซุกิฮะระเอะนโนะซุเคะ อิชิคะวะอื่น /การปรากฏตัว
"ผู้ตรวจสอบยะบุฮะระ" (พระจันทร์ 2-3 ปี 2021 )

การผลิตคริสเตียน Jude ยุคิ อะมะมิความตั้งใจทะเคะโทะการกำกับอื่น /การปรากฏตัว
" Macbeth สุภาพสตรี" (พระจันทร์ 3-4 ปี 2021 )

การผลิต G2 การกำกับคิอิชิ นะคะอิอื่น /การปรากฏตัว
"เดือนและภาพยนตร์" (พระจันทร์ 4-5 ปี 2021 )

ความคาดหวังที่ขอ "วัฒนธรรม ใหม่" ที่การส่ง PARCO THEATER สร้างความบันเทิงชั้นยอดจากชิบุยะ!

PARCO THEATER ที่ส่งวัฒนธรรมเวทีใหม่ไปในฐานะการบุกเบิกของการแสดงการผลิตรายการจากพื้นดินของชิบุยะต่อไปมา จากสถานที่นี้ วัฒนธรรมใหม่ต้องแน่ๆ เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไปหาซีรี่ย์การเปิด และอยากให้ตรวจด้วยตานั้น

  • LINE

Other Posts