หลังวันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม เป็นเรื่องแจ้งของการย่นให้สั้นเวลาทำการ

อยู่ระหว่างการจัด

amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) pop up shop

O by New Jewelry 1F

  • LINE
amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) pop up shop

[ amiinah ]
ชื่อของผู้หญิงของสมัยประเทศอิสราเอลยุคโบราณ ถ้อยคำที่แท้ และมีความหมายของความซื่อสัตย์
แสดงแสงระยิบระยับความสวยงามความนุ่มนวลตามแรงบันดาลใจจากความงามและเทพนิยายของธรรมชาติ
เป็นอัญมณีที่เปล่งแสงนุ่ม

 

amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) pop up shop

[ nando jewelry ]
ยี่ห้ออัญมณีที่เกิดขึ้นในหัวข้อโวะ เพื่อให้ขอให้ช่วยดูหลายครั้ง และเพลิดเพลินได้
สินค้าจำนวนมากเช่น caph หูแหวนและแหวนของคลิปก้อนหินที่มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ใส่ที่นั่งรูปร่างที่ดูสองครั้ง และดูสามครั้ง และทำแล้ว ช่วยเพลิดเพลินกับ Nando jewelry อย่างสวยงามอย่างมั่งคั่งมากกว่าเดิมในการใช้ชีวิตแต่ละวัน

 

amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) pop up shop amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) pop up shop

[ NEWSED ]
เป็นยี่ห้อวัฏจักรการขึ้นไปที่ทำให้ฟื้นคืนชีพในฐานะสิ่งใหม่แตกต่าง เพราะดูสิ่งที่เก่าขึ้นที่ทัศนคติใหม่ พัฒนาสินค้าที่ดูแลเรื่องราวและฉากหลังที่สิ่งที่เก่าขึ้นเช่น scrap wood มีเป็นอย่างดี
※NEWSED ถึง... วันพฤหัสที่ 23 เดือนเมษายน

 

amiinah (jewelry) / Nando jewelry (jewelry) / NEWSED (goods) นำออกแสดงที่ O by New Jewelry ของแบบคิวเระเชียวน pop up shop ตลอดสมัยประชุม นักออกแบบเสื้อผ้าอัญมณียี่ห้อมีกำหนดการมาที่ร้านด้วย ช่วยมาที่ร้านให้โอกาสนี้

  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
10:00-21:00
การรับประทานและดื่ม
11:00-23:30

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ