หลังวันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม เป็นเรื่องแจ้งของการย่นให้สั้นเวลาทำการ

อยู่ระหว่างการจัด

"ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50"

WHITE CINE QUINTO 8F

  • LINE
"ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50"

ภาพจอบการยกเลิกคำสั่งห้ามที่ไม่ได้รับอนุญาต! มีอะไร 1 ปีการตัดสินใจด้วยตัวเองก่อน

ที่เกี่ยวกับเอกสารหรือสารคดีของความสะเทิอนใจที่อ่านการอภิปรายที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทานกับพยาน 13 คน!

 

ภาพยนตร์สารคดีนี้ อีกครั้งถึงภาพที่มีความละเอียดสูงด้วยสถิติของ " All-Campus Joint Struggle Committee ยุคิโอะ มิชิมะ VS มหาวิทยาลัยโตเกียว" ที่กลายเป็นตำนานกักตุน และเป็นผลงานที่ผูกผู้มีปัญญาอื่นเช่นผู้เกี่ยวข้องในตอนนั้นหรือบุคคลด้านวรรณกรรมนักข่าวปัจจุบันวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2512 และปัจจุบันหลังจากประมาณครึ่งศตวรรษที่ "มีชีวิตอยู่" รวบรวมหลักฐาน และภาพรวมที่นั้นในที่สุดปรากฏเป็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับยุคิโอะ มิชิมะเข้าด้วยกัน มิชิมะที่ปฏิเสธข้อเสนอของการเฝ้ายามของสำนักงานตำรวจนครบาล และดำเนินการการอภิปรายที่นักศึกษาที่ All-Campus Joint Struggle Committee มหาวิทยาลัยโตเกียว 1,000 คนติดอาวุธใกล้รวมตัวกันโดยลำพังตอนนั้น และการอภิปรายที่จัดขึ้น อัจฉริยะที่ชื่อว่า 2 ชั่วโมงครึ่งและยุคิโอะ มิชิมะเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับความตายด้วย และหันหน้า และกลายเป็นที่เวลาที่เหมือนกับเรื่องมหัศจรรย์ที่แสดงแสงระยิบระยับนั้นให้ดูอย่างชัดเจน

และหัวหน้าฟิล์มของภาพสถิติมีค่าที่ได้การอภิปรายนั้นปีพ.ศ. 2562 ถูกค้นพบจากโกดัง ปรากฏขึ้นจากภาพที่ถูกฟื้นฟู และฟื้นคืนเป็นรูปร่างของยุคิโอะ มิชิมะที่เปล่งความสว่างสว่างสุกใส ภาพจอบมีค่าในตอนนั้นที่ไม่ถูกออกอากาศส่งอะไรให้ที่เราที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันจนบัดนี้ ตั้งแต่เชิญปลายยุคสมัย 2 อันที่ชื่อว่าโชวะเฮเซ และกลายเป็นเรวะ

ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางเป็นคุณมหาวิทยาลัยอะคิระ ฮิกะชิเดะของนักแสดงชาย เวทีของ "ทะเลของอ้วน" ปรากฏขึ้นที่กลายเป็น และ "ของ ของสุดท้าย" ที่ปิดการใช้ชีวิตวันที่ยุคิโอะ มิชิมะเขียนเสร็จนวนิยาย long piece ให้อาสาถึงคุณฮิกะชิเดะที่อ่านผลงานมิชิมะจำนวนมากมาจากค่ายการผลิต ก็ตอบรับด้วยความยินดี และทำให้เป็นจริง

เป็น - มิชิมะที่กำลังจะกล่าวว่า " ฉันคงเหลือ soul of language ไว้ และฉันจากไปไป" ทิ้งไว้ให้นักศึกษาหรือ

"ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50"

การเคลื่อนไหวนักศึกษาที่นักศึกษาที่แสดงการคัดค้านต่อต้านการดำเนินการผิดกฎหมายของมหาวิทยาลัยปีพ.ศ. 2511 รวมกัน และให้ดูการขึ้นถึงจุดสูงสุดทั่วประเทศ การอภิปรายที่นักศึกษามากกว่า 1,000 คนเช่นฝ่าย armed battle และ All-Campus Joint Struggle Committee มหาวิทยาลัยโตเกียวที่ถูกประกาศรวมตัวถูกทำความจริงแล้วเหนือสิ่งอื่นใดปีพ.ศ. 612 บุคคลด้านวรรณกรรมยุคิโอะ มิชิมะปฏิเสธข้อเสนอของการเฝ้ายามของสำนักงานตำรวจนครบาล และให้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง และการโต้แย้งต่อสู้กับนักศึกษาต่อการอภิปรายโดยลำพัง ก่อตั้งหัวหน้าฟิล์มของ " All-Campus Joint Struggle Committee ยุคิโอะ มิชิมะ VS มหาวิทยาลัยโตเกียว" ที่เรียกว่าตำนานด้วยด้วยกันกับหลักฐานของผู้เกี่ยวข้องในตอนนั้นและผู้มีปัญญาปัจจุบันส่วนใหญ่ภาพกักตุนอีกครั้ง และตรวจสอบภาพรวมของการอภิปรายและรูปจำลองบุคคลของมิชิมะไป

"ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50"

ผู้กำกับ: เคะอิซุเคะ โทะโยะชิมะ

/การปรากฏตัว: ยุคิโอะ มิชิมะมะซะฮิโคะ อะคุทะ ( All-Campus Joint Struggle Committee มหาวิทยาลัยโตเกียว) โอะซะมุ คิมุระ ( All-Campus Joint Struggle Committee มหาวิทยาลัยโตเกียว) ดะอิซะบุโระ ฮะชิซุเมะ ( All-Campus Joint Struggle Committee มหาวิทยาลัยโตเกียว) ยุทะคะ ชิโนะอะระ (ที่ 1 สมาคมของโล่) เพื่อนมิยะซะวะบท (ที่ 1 สมาคมของโล่) อะคิฮิโระ (ที่ 1 สมาคมของโล่) ต้นกำเนิดยะมะโทะ ชิอิเนะ (บรรณาธิการความเรียบง่ายการชก) ยุทะคะ ชิมิซุ (ช่างภาพของ Shinchosha ) คุนิโอะ โอะกะวะ (ผู้สื่อข่าวของ TBS ) เคะอิอิชิโระ ฮิระโนะทะสึรุ อุชิดะเอจิ โอะกุมะจะคุเชียว เซะโทะชิ

ผู้นำทาง: มหาวิทยาลัยอะคิระ ฮิกะชิเดะ

ลิขสิทธิ์: ©SHINCHOSHA คณะกรรมการ ©2020 ภาพยนตร์ "ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50" การผลิต

"ความจริงของยุคิโอะ มิชิมะ vs. มหาวิทยาลัยโตเกียว All-Campus Joint Struggle Committee ที่ 50"

การซื้อตั๋วนี่ [การซื้อได้กว่าก่อนหน้าวันการฉายภาพยนตร์ 2 วัน]

  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
10:00-21:00
การรับประทานและดื่ม
11:00-23:30

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ