หลังวันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม เป็นเรื่องแจ้งของการย่นให้สั้นเวลาทำการ

อยู่ระหว่างการจัด

ซะโทะชิ โอะโนะ " Funny Smile"

Meets by NADiff 4F

  • LINE
ซะโทะชิ โอะโนะ " Funny Smile"

©Satoshi Ohno, Courtesy of Tomio Koyama Gallery

 

จัดการแสดงงานศิลปะของศิลปินเดี่ยว " Funny Smile" ของซะโทะชิ โอะโนะที่ WALL GALLERY ของ " Meets by NADiff"
 
หลอมเข้าด้วยกันกับธรรมชาติและ confrontment โดยฝีมือมนุษย์ ขณะตอนนี้ซะโทะชิ โอะโนะสร้างห้องปฏิบัติงานศิลปะที่ตีนเขาฟุจิ และทำให้ความรู้สึกของตนเองเฉียบแหลมในป่าดงดิบ,
ทำการผลิตภาพวาดที่ค้นหาเวลา มี history of art ทิศตะวันออกและตะวันตกและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแสดงเหมือนภาพวาดในเบื้องหลังของการผลิตของโอโนะ
ค้นหาความเป็นไปได้ของภาพวาด ขณะให้โครงสร้าง color plane แบนและการแสดงซึ่งพรรณาทำการมุ่งร้ายด้วยหน้าจอ 1 อัน และให้ทำความรู้สึกให้เป็น multi-layer
ถึงซีรี่ย์ " Self-Portrait" เป็นความคิดที่สำคัญตั้งแต่ช่วงแรกของโอโนะ แต่ "การวาดภาพเหมือนตนเอง" ที่เป็นวาดความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับอัตตาทำการเปลี่ยนสำเร็จหลังปีพ.ศ. 2554
จัดแสดงซีรี่ย์พวกนี้ที่ได้รับการประกาศในชื่อที่มีจำนวนน้อยที่สตูดิโอขนาดใหญ่ของโอโนะปีพ.ศ. 2561 ด้วยการจัดแสดงงานหนังสือ
 
รอการมาร่วมของทุกท่านจากใจ

ความร่วมมือ: Tomio Koyama Gallery 

 

●ที่มีขึ้นพร้อมๆ กัน
วันที่ 7 เดือนมีนาคม [ดิน] – ระยะเวลาของวันที่ 4 เดือนเมษายน [ดิน] จัดซะโทะชิ โอะโนะ " Sleep in Jungle." ที่ห้องแสดงผลงานศิลปะโนะโบะรุ โคะยะมะโยะชิโอะของรปปงงิ
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามประสาน และขอการตรวจสอบ

ห้องแสดงผลงานศิลปะโนะโบะรุ โคะยะมะโยะชิโอะ
สมัยประชุม: วันที่ 7 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2563 [ดิน] – วันที่ 4 เดือนเมษายน [ดิน]
03-6434-7225 6-5-24, โระโพะนกิ, มินะโทะ-คุ, จังหวัด โตเกียว complex665 อาคาร 2F / ทีอีแอล
OPEN : 11 นาฬิกา 0 นาที - 19:00/ CLOSE : Sunday and Monday การฉลอง
>>>WEBSITE โนะโบะรุ โคะยะมะโยะชิโอะห้องแสดงผลงานศิลปะ

 

●PROFILE
ซะโทะชิ โอะโนะ (โอะโอะโนะพูดชักจูง)
 

ซะโทะชิ โอะโนะเกิดในจังหวัด กิฟุปี 1980 การได้รับวุฒิปริญญา Tokyo University of Art and Design ปี 2004
ในและนอกประเทศจำนวนมากเช่น Daimler Contemporary Berlin " Visions of Exchange Mercedez-Benz Art Scope Award 2009-2017" ของประเทศเยอรมนีที่ปี 2018 ศิลปร่วมสมัย National Museum of Art ญี่ปุ่น ในโลกเรียลจะพะเนะซุคุ" ของโอซาก้าที่ปี 2012 ในฐานะนิทรรศการหลักการแสดงงานศิลปะของศิลปินเดี่ยว " Prism Violet" ที่ Honolulu Museum of Contemporary Art ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้น จัดการแสดงงานศิลปะของศิลปินเดี่ยว " Sleep in Jungle." ผลงานชิ้นใหม่ที่ห้องแสดงผลงานศิลปะโนะโบะรุ โคะยะมะโยะชิโอะของรปปงงิ - วันที่ 4 เดือนเมษายนวันที่ 7 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2563 การสะสมสาธารณชน Hara Museum of Contemporary Art (โตเกียว) National Museum of Art (โอซาก้า) การสะสมนามและชื่อสังกัดที่เขียนท้ายข้อความในอีเมล (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) National Gallery สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย (ประเทศออสเตรเลีย)

ซะโทะชิ โอะโนะ " Funny Smile" ซะโทะชิ โอะโนะ " Funny Smile"
  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
10:00-21:00
การรับประทานและดื่ม
11:00-23:30

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ