หลังวันจันทร์ที่ 30 เดือนมีนาคม เป็นเรื่องแจ้งของการย่นให้สั้นเวลาทำการ

อยู่ระหว่างการจัด

การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น

Discover Japan Lab. 1F

  • LINE
การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น

กับ "ซะกะเคะนภาชนะ" ที่ถ่ายทอดความสามารถแต่ละวันในในและนอกประเทศโดยมีฐานที่มั่นอยู่ที่เมืองคามาคุระ,
ของนิตยสารรายเดือน "ญี่ปุ่น Discover" ที่ยกขึ้นเกี่ยวกับ "เสน่ห์ rediscovery ของญี่ปุ่น"
" Discover Japan Lab." ร้านทำการทำงานร่วมกัน
ตลอดสมัยประชุมในหน้าร้านของ PARCO1F ชิบุยะ,
จำนวนมากของภาชนะมุ่งไปทางผู้ใช้ PARCO ชุมนุม
นอกจากนั้นในฉบับใหม่ล่าสุด Discover ญี่ปุ่นของการออกวางตลาดวันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม
โครงการการเกี่ยวโยงมีกำหนดการลง
ช่วยคาดหวัง

 

[นักเขียนการออกบูธ]
พวกโอะโนะช้าง (@michikazu.sakai) โทะรุ ฮะทะ (@toru_hatta) โอะโนะ Teppei (@onoteppei) ที่ดีที่สุดในบรรดาชินโก อะระคะวะริวจิ (@arashin500) อิวะซะคิทาง (@iwasakiryuji) เขตแดนที่แบน ( @ shoheiono10181018 )

การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น การจัดนิทรรศกาลพิเศษภาชนะซะกะเคะนวาตู Discover ญี่ปุ่น
  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
10:00-21:00
การรับประทานและดื่ม
11:00-23:30

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ