วันสุดท้ายวันนี้

JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop

O by New Jewelry 1F

  • LINE
JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop

JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA นำออกแสดงที่ O by New Jewelry ของแบบคิวเระเชียวน pop up shop ด้วยยี่ห้อ jewelry ในสมัยประชุม นักออกแบบเสื้อผ้ามีกำหนดการมาที่ร้านด้วย ช่วยมาที่ร้านให้โอกาสนี้

[ JUBAN DO ONI ]
การออกแบบเรียบง่ายที่ร่างกายมีภาระน้อยและการใช้สีที่มีจิตใจรักสนุกเป็นจิวบะนโดะนิของความนิยม ได้รับการสนับสนุนจากช่วงอายุที่กว้างจากช่วงอายุ 10 ปีถึง 80
การใช้ organic cotton ทำให้การบีบบังคับหมดไปโดยใช้วัตถุดิบการปล่อยจากการควบคุมถึงเอว และทำให้ภาระที่ผิวเบาโดยใช้ตะเข็บเป็นพื้นผิว
และ ถึงล้างเป็นจำนวนมาก ก็แข็งแรง!
เสื้อชั้นในจาก "สินค้าอุปโภคบริโภคที่เปลี่ยนทันที" ถึง "สิ่งที่ล้างเป็นจำนวนมาก และมากมายอยู่ และความรักใคร่ปรากฏตัว" เพื่อมือการสร้างหัวหน้าใครๆ ก็มีความสุข

 

[ Selieu ]
เซะริวที่แสดงความสมดุลของความน่ารักและความอ่อนนุ่มของผู้หญิงในความคิดที่ธรรมชาติประจำวันเล็กอย่างเอาใจใส่
เพื่อบทบาทอย่างนั้นที่ธรรมชาติและการยิ้มหก ตอนได้ พัฒนาอัญมณีที่ใช้หนังหมูของผลิตผลพลอยได้ของการใช้ชีวิตที่เป็นผลิตผลมีชื่อของท้องถิ่นของญี่ปุ่นโตเกียวที่ Maine

JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop

 

 

[ YURI MIYATA ]
ผลิตกับการออกแบบ ขณะดูแลรักษาพืชและทิวทัศน์รู้สึกณ ที่นั้นเดินจริงๆ ที่หาเจอในภูเขาและป่า
อยู่ใกล้ชิดกับการดำเนินชีวิตของทางที่ใส่ที่ร่างกาย และแนะนำอัญมณีที่รู้สึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติที่เมืองด้วย

JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop JUBAN DO ONI / Selieu / YURI MIYATA pop up shop
  • LINE

Information

เวลาทำการ ※ร้านค้าส่วนหนึ่งแตกต่างกันในเรื่องเวลาทำการ

product sales
10:00-21:00
การรับประทานและดื่ม
11:00-23:30

เกือบเป็นอัพเดททุกวัน! ข้อมูลล่าสุดของพาร์โก้เป็นนี่

พาร์โก้ ชิบุยะ