[สำคัญ] การแนะนำของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ| [สำคัญ] ความต้องการกับมาตรการและลูกค้าของความโล่งอกปลอดภัยพร้อมกับการเริ่มต้นกิจการ

ระเบียง ZIG-ZAG ลายโลโก้

  • LINE
ระเบียง ZIG-ZAG ลายโลโก้

ระเบียงที่เป็นศิลปะที่กระตุ้นความรู้สึกการแต่งตัวตามแฟชั่น

< การจำกัดชิบุยะ PARCO >
ระเบียงที่เห็นเพียงแวบเดียวก็อยากใช้ความโปรดปรานเป็นประจำ ระเบียงที่เป็น Arty ที่ปฏิบัติต่อโลโก้ในลาย ZIG-ZAG ที่เป็นสัญลักษณ์ของยี่ห้อจาก " mintdesigns garage store" ที่เกาะกุมแฟชั่นเป็นผลผลิตเป็นการจัดเรียงสินค้า ไม่เพียงแต่ประจำวันเท่านั้น เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวของขวัญกับเพื่อนที่สุดด้วย เพราะเป็นการแปรรูป PVC \ 4,300+tax

 

  • LINE