[สำคัญ] การแนะนำของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ| [สำคัญ] ความต้องการกับมาตรการและลูกค้าของความโล่งอกปลอดภัยพร้อมกับการเริ่มต้นกิจการ

Anker Nebula Capsule II

  • LINE
Anker Nebula Capsule II

สถานที่ที่ชอบ ตอนชอบในโฮมเธียเตอร์

โมบายเครื่องฉายภาพ " Anker Nebula Capsule II" ที่ติดตั้ง 9.0 Android ทีวีที่กลายเป็น (การสำรวจข้อเท็จจริง ※ Anker ) แรกระดับโลกปรากฏตัว ถ้าใช้แอปพลิเคชันเช่น Netflix หรือ YouTube สะท้อนภาพยนตร์และรายการเกมได้อย่างชัดเจนที่หน้าจอใหญ่สูงที่สุด 100 นิ้ว แน่นอนที่จะแคมป์และกลางแจ้งก็มีส่วนขับเคลื่อนนอกจากบ้าน เพราะ นอกจากมีไดรเวอร์ 8W ของ high power ติดตั้งอยู่ แล้วยังถือที่ไซส์กะทัดรัดที่เล็กกว่ากระป๋อง 500 ml ง่าย ยิ่งไปกว่านั้นถูกมองเห็น เพราะหน่วยความจำ 8GB จัดหาด้วย โดยไม่เชื่อมต่อภาพที่เก็บไว้ล่วงหน้ากับอุปกรณ์อื่น \59,800+tax

  • LINE